Tổng quan chiến dịch

Tên chương trình

Ủng hộ ban hành và thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Chính sách liên quan

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/5/2013

Nổi bật

Ra đời Facebook vn0khoithuoc

Hình thức truyền thông

56
tin bài trên báo/ tv

Tiếp cận

Tin nhắn tới thuê bao di động

12.400
tin nhắn

Website

~3000
lượt ghi danh ủng hộ

Nhằm ủng hộ việc Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/5/2013, một chiến dịch truyền thông đại chúng quy mô toàn quốc đã được Chương trình Phòng, chống tác hại thuốc lá – Bộ Y tế và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động, với sự hỗ trợ kỹ thuật và kinh phí từ Quỹ Lá phổi Thế giới (WLF). Chiến dịch bao gồm các quảng cáo truyền hình, các chiến dịch nhắn tin SMS và ghi danh trên website vn0khoithuoc.com, thu được gần 3.000 lượt ghi danh ủng hộ.

Hình ảnh trong Sự kiện phát động

các dự án liên quan