Thanh Niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử

Đọc chi tiết tại đây

2020

Thanh Niên Việt Nam nói không với thuốc lá

Đọc chi tiết tại đây


Tăng thuế thuốc lá để bảo vệ gia đình và cuộc sống

Đọc chi tiết tại đây

2019

Phát sóng thông điệp truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá

Đọc chi tiết tại đây

2018

Phụ nữ xây tổ ấm không khói thuốc

Đọc chi tiết tại đây


Bảo vệ chính mình và những người thân yêu

Đọc chi tiết tại đây

2016

Phụ nữ có người thân không hút thuốc

Đọc chi tiết tại đây

2015

Cuộc thi sáng tạo “Cuộc sống không khói thuốc lá”

Đọc chi tiết tại đây


Ủng hộ Tăng thuế thuốc lá để bảo vệ thế hệ tương lai

Đọc chi tiết tại đây

ủng hộ tăng thuế thuốc lá để bảo vệ thế hệ tương lai

2014

Ủng hộ ban hành và thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Đọc chi tiết tại đây

2013

Ủng hộ thông qua Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Đọc chi tiết tại đây

2012

Thuốc lá đang tàn phá cơ thể bạn (lần 2)

Đọc chi tiết tại đây

2011

Gặp mặt báo chí Công bố kết quả của Chiến dịch Truyền thông

Đọc chi tiết tại đây

2010

Thuốc lá đang tàn phá cơ thể bạn (lần 1)

Đọc chi tiết tại đây

2009