Tài Liệu

Môi trường không khói thuốc

Học sinh trò chuyện về THTL – VNTCF (Tờ gấp – VIE)
Khách sạn không khói thuốc – VNTCF (Tờ rơi – VIE)
Nhà hàng không khói thuốc – VNTCF (Tờ gấp – VIE)
SV nói không với thuốc lá – VNTCF (Tờ rơi – VIE)
Thống kê sử dụng thuốc lá tại Việt Nam – The Tobacco Atlas (Tờ rơi – ENG)

Thuế thuốc lá tại Việt Nam

Hỏi đáp về thuế thuốc lá ở Việt Nam – VNTCF (Sổ tay – VIE)
Vì sao cần Tăng thuế thuốc lá – VNTCF (Tờ thông tin – VIE)

Tư vấn cai nghiện thuốc lá

Cẩm nang Tư vấn cai nghiện thuốc lá 2018 – Bộ Y tế (Sổ tay – VIE)
Hướng dẫn tổ chức tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá tại Việt Nam – Bộ Y tế (Tài liệu – VIE)
Hướng dẫn tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá – Bộ Y tế (Sổ tay – VIE)
Điều tra tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành 2015 – VNTCF (Tờ thông tin – VIE)
Văn bản QPPL về PCTHTL 2014 – VNTCF (Sổ tay – VIE)
Luật PCTHTL 2012 – QH (Văn bản – VIE)

Truyền Thông

Lợi ích khi Tăng thuế thuốc lá
Vì sao nên bỏ thuốc lá

Ảnh Họp Báo 22May2012

Ảnh Lễ Phát động Chiến dịch Nhắn tin PCTHTL 14May2012