Tổng quan chiến dịch

Tên chương trình

Phát sóng thông điệp truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá

Hình thức truyền thông

41 tin bài trên báo/ tv/ radio

Tiếp cận

Facebook

34.401
lượt yêu thích

1.037.120
lượt tiếp cận

4.701.571
lượt xem đoạn quảng cáo

Youtube

1.476.337
lượt xem đoạn quảng cáo

Từ tháng 4 tới tháng 12 năm 2018, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá – Bộ Y Tế triển khai chiến dịch phát sóng thông điệp truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá trên Đài Truyền hình Việt Nam (kênh VTV1, VTV2 và VTV3). Chiến dịch được triển khai với sự hỗ trợ về kỹ thuật của Tổ chức Y tế cộng đồng toàn cầu Vital Strategies, với 4 thông điệp được phát xen kẽ, bao gồm:

  • Tuân thủ Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá;
  • Tác hại của hút thuốc trong nhà;
  • Khuyến khích cai nghiện thuốc lá và Ý nghĩa của việc tăng thuế thuốc lá.

Đồng thời với việc phát sóng trên các kênh truyền hình đại chúng, chiến dịch được hiện diện trên mạng xã hội thông qua trang Facebook Việt Nam Không Khói Thuốc và kênh Youtube của chương trình, với những nội dung hỗ trợ đa dạng và dễ tiếp cận.

Hình ảnh trong Sự kiện phát động

các dự án liên quan