Tổng quan chiến dịch

Tên chương trình

Thuốc lá đang tàn phá cơ thể bạn (lần 1)

Chính sách liên quan

Quyết định số 1315 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện công ước khung về kiểm soát thuốc lá

Quảng cáo truyền hình

04
tin bài trên báo/ tv/ radio

Nhằm ủng hộ Quyết định số 1315 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện công ước khung về kiểm soát thuốc lá, Bộ Y tế và Tổ chức Lá phổi Thế giới (World Lung Foundation) phát động một chiến dịch mang tên “Thuốc lá đang tàn phá cơ thể bạn và con bạn từ bên trong” vào ngày 16 tháng 12 năm 2009, nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá và khói thuốc thụ động tới sức khỏe của cả người lớn và trẻ em. Tư liệu về phòng chống tác hại của thuốc lá sử dụng trong chiến dịch đã được đăng tải tại Mỹ và các nước phát triển trên thế giới, tuy nhiên Việt Nam là quốc gia châu Á đầu tiên tham gia và Việt hóa các tư liệu này. Các hình ảnh, thông tin về chiến dịch được đăng tải rộng rãi trên truyền hình và báo chí.

Hình ảnh trong Sự kiện phát động

các dự án liên quan