Tổng quan chiến dịch

Tên chương trình

Gặp mặt báo chí Công bố kết quả của Chiến dịch Truyền thông

Hình thức truyền thông

45
tin bài trên báo/ tv

Tiếp cận

Phụ nữ, thanh niên, trung niên thành thị và nông thôn

Ngày 5 tháng 5 năm 2010, Bộ Y tế, Tổ chức Lá phổi Thế giới (World Lung Foundation) và Tổ chức Y tế Thế giới phối hợp tổ chức sự kiện Gặp mặt báo chí nhằm Công bố kết quả của Chiến dịch Truyền thông Thực hiện Quyết định số 1315 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện công ước khung về kiểm soát thuốc lá giai đoạn 2009-2010. Sự kiện diễn ra tại khách sạn Metropole Hà Nội đã thu hút gần 100 đơn vị báo chí, truyền hình, cùng sự tham gia của các vị lãnh đạo và đại diện các tổ chức đi đầu trong công cuộc phòng, chống tác hại của Thuốc lá tại Việt Nam.

Hình ảnh trong Sự kiện phát động

các dự án liên quan