Ủng hộ
Tăng thuế thuốc lá
Để bảo vệ thế hệ trẻ của chúng ta
Đã có 674 lượt Ủng hộVì sao nên ủng hộ tăng thuế thuốc lá?


Tăng thuế thuốc lá thông qua đó tăng giá thuốc là những biện pháp quan trọng và hiệu quả để giảm tỉ lệ tiêu thụ thuốc lá ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là trong giới trẻ.

Một trong những biện pháp hiệu quả và trực tiếp nhất để giảm tỉ lệ tiêu thụ thuốc lá là tăng giá bán các sản phẩm thuốc lá thông qua tăng các loại thuế đánh vào thuốc lá. Giá bán thuốc lá cao sẽ khiến người đang hút phải bỏ thuốc, ngăn chặn những người khác bắt đầu hút thuốc. Đồng thời bắt buộc người tiếp tục hút thuốc giảm lượng thuốc lá họ hút.

Tăng các loại thuế đánh vào thuốc lá cũng đặc biệt hiệu quả nhằm giảm việc tiêu thụ thuốc lá ở nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như thanh niên, phụ nữ có thai và người hút thuốc có thu nhập thấp.