Ủng hộ
Tăng thuế thuốc lá
Để bảo vệ thế hệ trẻ của chúng ta
Đã có 24 lượt Ủng hộVì sao nên ủng hộ tăng thuế thuốc lá?


Tăng thuế thuốc lá thông qua đó tăng giá thuốc là những biện pháp quan trọng và hiệu quả để giảm tỉ lệ tiêu thụ thuốc lá ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là trong giới trẻ.

Một trong những biện pháp hiệu quả và trực tiếp nhất để giảm tỉ lệ tiêu thụ thuốc lá là tăng giá bán các sản phẩm thuốc lá thông qua tăng các loại thuế đánh vào thuốc lá. Giá bán thuốc lá cao sẽ khiến người đang hút phải bỏ thuốc, ngăn chặn những người khác bắt đầu hút thuốc. Đồng thời bắt buộc người tiếp tục hút thuốc giảm lượng thuốc lá họ hút.

Tăng các loại thuế đánh vào thuốc lá cũng đặc biệt hiệu quả nhằm giảm việc tiêu thụ thuốc lá ở nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như thanh niên, phụ nữ có thai và người hút thuốc có thu nhập thấp.

Báo chí


Đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt thuốc lá lên 145%

Thuế suất đối với mặt hàng này đã không tăng từ năm 2008, nên đây được xem là cơ hội vàng tốt điều chỉnh nhằm giảm tỷ lệ người hút thuốc và tăng thu ngân sách.

Tăng mạnh thuế rượu, bia, thuốc lá

Thảo luận tại phiên họp sáng qua về dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Ủy ban TVQH tán thành đề xuất tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng bia, rượu, thuốc lá; nghiên cứu áp dụng loại thuế này với game online.

Thống nhất tăng thuế thuốc lá, bia, rượu

Chính phủ đề nghị tăng thuế suất tiêu thụ đặc biệt với 3/16 nhóm hàng là: thuốc lá, bia, rượu để nâng cao tác dụng hạn chế tiêu dùng.