Tên chương trình

Thanh Niên Việt Nam nói không với thuốc lá

Cập nhật kết quả

878

người cam kết không hút thuốc

Chia sẻ dự án này

900000 người tử vong do khói thuốc lá thụ động mỗi năm

Fact

Theo thống kê của WHO, thuốc lá là thủ phạm gây ra cái chết cho hơn 7 triệu người mỗi năm, trong đó có tới 900.000 người tử vong do khói thuốc lá thụ động.

Chung tay ngăn chặn hiểm họa từ thuốc lá để không ai trong chúng ta phải trở thành nạn nhân tiếp theo.

Liên hệ

VIỆT NAM KHÔNG KHÓI THUỐC

Chiến dịch Thanh Niên Việt Nam nói không với thuốc lá 2019-2020 do Trung ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Quỹ Phòng chống tác hại Thuốc lá – Bộ Y tế và Vital Strategies phối hợp thực hiện.

các dự án liên quan