Hãy tham gia ủng hộ Luật PCTHTL
người đã đăng ký tên trên mạng ủng hộ Luật PCTHTL

Xin bạn cung cấp cho chúng tôi thêm thông tin để ủng hộ chương trình:

Số điện thoại di động:
Tuổi:
giới tính:
Bạn biết thông tin về mạng này từ đâu?
Nội dung tin nhắn từ Đoàn Thanh niên
Thư/Công bố hay địa chỉ liên hệ khác của Đoàn Thanh niên
Email của Trường Đại học, Tổ chức Phi chính phủ, WHO, VINACOSH, và của các tổ chức tham gia PCTHTL
Nhìn thấy website trên TV
Nhìn thấy website trên báo
Nhìn thấy website trên Facebook
Nhìn thấy website trên cac mạng xã hội khác
Nghe thấy website từ các bạn/đồng nghiệp
Khác
next step
Bạn hãy chuyển tiếp Website này đến cho nhiều người

Chúng tôi rất muốn nhiều người biết đến Luật PCTHTL

Bạn cũng có thể ủng hộ Luật PCTHTL bằng cách soạn KKT gửi 6089

YU_Logo

Luật PCTHTL cấm hút thuốc trong các khu vực bên trong nhà và bên ngoài nhà trong phạm vi khuôn viên của các cơ sở y tế, trường học và nơi chăm sóc, vui chơi của trẻ em.

Luật PCTHTL cấm hút thuốc tại các khu vực trong nhà của các nơi công cộng như nơi làm việc, nhà hàng và trên các phương tiện giao thông công cộng.

Hãy tìm hiểu Luật PCTHTL trên trang mạng vinacosh.gov.vn